• Đỗ Anh thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 3-4 tuổi

 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 4-5 tuổi

 • Đỗ thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Vũ Thị Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0326696515
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 4-5 tuổi

 • Trương Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983992667
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 5-6 tuổi

 • Nguyễn Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0969607533
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp 2 tuổi

 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0362907762
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 3-4 tuổi

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972291913
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 4-5 tuổi

 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0327586853
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 4-5 tuổi

 • Lê Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0382219657
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 4-5 tuổi

 • Trần Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0988433967
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo 4-5 tuổi

 • Đỗ Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0969096371
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên phụ trách lớp  mẫu giáo 4-5 tuổi

Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 30
Tháng trước : 1.824